Fundacja Cadmus jest dynamicznie rozwijającą się organizacją pozarządową, której misją jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie innowacyjności i nowych rozwiązań technicznych w praktyce społecznej i gospodarczej. Misja ta realizowana jest poprzez szkolenia, badania oraz konsultacje udzielane organizacjom pozarządowym, władzom lokalnym i przedsiębiorcom.

Jak wspierać

Chcesz się zaangażować? Oferujemy wiele ciekawych możliwości.

Więcej

Fundacja pomaga w realizacji nowych pomysłów każdemu zainteresowanemu, od fazy krystalizowania się idei po jej wdrożenie. W skali mikro pomagamy podmiotom w zakresie transformacji cyfrowej. Tworzymy strony internetowe i edukujemy w sprawie darmowych narzędzi online. W skali makro konsultujemy projekty aktów prawnych, realizujemy badania opinii i prowadzimy kampanie informacyjne.

Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text