Weź wzór - wzornictwo Warmii, Mazur i Prus Wschodnich

Opis wkrótce.

Zadanie "Weź wzór! Wzornictwo Warmii, Mazur i Prus Wschodnich" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Wartość dofinansowania: 60000 złotych. Całkowita wartość zadania: 75765 zł.

Orzeł biały oraz napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego