O fundacji

Fundacja Cadmus jest dynamicznie rozwijającą się organizacją pozarządową, której misją jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie innowacyjności i nowych rozwiązań technicznych w praktyce społecznej i gospodarczej. Misja ta realizowana jest poprzez szkolenia, badania oraz konsultacje udzielane organizacjom pozarządowym, władzom lokalnym i przedsiębiorcom.

Fundacja pomaga w realizacji nowych pomysłów każdemu zainteresowanemu, od fazy krystalizowania się idei po jej wdrożenie. W skali mikro pomagamy podmiotom w zakresie transformacji cyfrowej. Tworzymy strony internetowe i edukujemy w sprawie darmowych narzędzi online. W skali makro konsultujemy projekty aktów prawnych, realizujemy badania opinii i prowadzimy kampanie informacyjne.